MANOL (EMMANUİL VENYOS) (1845 – 1915)

İstanbul Ortaköy’de doğmuştur. Rum asıllıdır. İlk mesleği mobilya cilacılığıdır.Daha sonra doğramacılık yapmış ve sonradan çalgı yapımına başlamıştır (1870). Özellikle ud yapımında kazandığı ün günümüze kadar süre gelmiştir. Lâvta dayapmıştır. En seçkin çırakları olarak Bahriyeli Mustafa ve Victor de Kavalla bilinmektedir.

Manol udları udîler arasında hala değerini sürdürmektedir. Manol ud yapısınınen belirgin görünüş özelliği: sırt filetolarında kullandığı ince ve birbirine bitişik sarı-siyah filetolardır. Manol udlarının sırt filetoları genellikle 19 veya 21parçalıdır. Bu filetolarda maun ağacı kullanılmıştır. Manol usta 1915 tarihinde İstanbul’da ölmüştür (Üngör, 2000, s.10). Ud etiketi: Manoli’den inşaolunmuştur. Deralliyede Galata Sandıkçılar caddesi no: 168. 1907


MİHRAN KERESTECİYAN (1865 – 1940)

Niğde’de doğmuştur. Ermeni asıllıdır. İlk mesleği demir yolu gardöfrenliğidir.Otuz yaşına kadar bu meslekte çalıştıktan sonra İstanbul’a gelerek Beyazıt’da çadırcılar içinde marangozluğa başlamıştır. Yine Beyazıt’da dükkanı bulunanlüthiye Aziz Mehmet Efendi’den lüthiyeliği öğrenmiş ve başta ud olmak üzere kemençe, santur ve keman da yapmıştır. İstanbul’da Kadıköyü’nde ölmüştür(Üngör, 2000, s. 11).


KAPUDAĞLI İLYA (KANAKİS) (1870 – 1930)

Bandırma’ya bağlı Kapudağ’da doğmuştur. Rum asıllıdır. Önce Mandolin ve gitar yaparak başlamış ve sonra 25 yaşlarında İstanbul’a gelerek Kapalıçarşı’da dükkan açmış ve o zamanın en yaygın çalgısı olan ud yapımına başlamıştır.1930’da Selanik’te ölmüştür). Ud etiketi: Düyûnumumiye karşısında çifte saraylar çarşısında no: 55 (Ud no: 718) 1912 (Üngör, 2000, s. 11-12)


NİHAT İHVAN (1870 – ?)

Şam’ın Osmanlı İmparatorluğu’na bağlı olduğu yıllarda ud yapımcılarının bir hayli fazla olduğu bu şehrimizde en ünlü lüthiyelerden biriydi. Udlarına opus numarası koymuştur. Göğüs kafesi fildişi oymalı altı köşeli çiçek desenli yıldız,orta yerinde: “Nihat İhvan, 1901-1881” yazılıdır. Aynı tip iki uddan biri Şerif Muhiddin  Argan’da diğeri Ethem Rûhi Üngör’de ( 116 opus numaralı)dır). Ud etiketi: Nihat İhvan damas, 31 Temmuz 1901 no: 116 (Üngör, 2000, s. 12)


KİRKOR KÂHYAYAN (1875 – 1933)

İstanbul’da dünya’ya gelmiştir. Ermeni asıllıdır. Babasının mesleği olan doğramacılıkla işe başladıktan sonra ud yapımına başlamıştır.Yetiştirdiği lüthiyelerden en ünlüleri: Onnik Garipyan (küçüküner) ve Levon Boğosyan Gözenoğlu’dur. (Üngör, 2000, s. 12).


HAMZA (1884 – 1915)

Hamza Usta Kütahya Tavşanlı’da doğmuştur. Bağlama ustası olan babası Ali Usta’dan bağlama tipi çalgıları yapmayı öğrenmiş ve babasının ölümünden sonra İstanbul’a gelerek zamanın en iyi ud ustası Manol ile tanışmış ve ondan da ud yapımını öğrenmiştir. İstanbul’da ölmüştür (Üngör, 2000, s. 13). Ud etiketi: Mekteb-i Sanayi mezunu Hazma Usta, 1926, İstanbul.


MURAT (SÜMBÜL) USTA (1884 – 1960)

Kadıköyü’nde meşhur Murat Usta Üsküdar’da dünyaya gelmiştir. Ustası, Manol’un kalfası Üsküdarlı Mustafa Ustadır. Ud yapmakla mesleğe başlayan Murat Usta pek çok çeşitli çalgılar yapmıştırHüseyin Sadettin Arel’in tasarladığı “Kemençe beşlemesi” ni de Murat Usta yapmıştır. Ud etiketi: Kadıköyü’nde altı yol ağzında çalgıcı Murat Usta’nın imalidir. 2.1.1932 (Üngör, 2000, s. 13)


ÜSKÜDARLI MUSTAFA (1885 – 1935)

İzmir’de dünyaya gelmiştir. Yirmi yaşlarında İstanbul’a gelerek Manol’un yanına çırak girmiştir. Daha sonra Beyazıt Mercan Uzunçarşıbaşı’nda açtığı dükkanda başta ud olmak üzere tanbur ve lavta da yapmış ise de udları ile ün kazanmıştır. Ud etiketi: Üsküdarlı Mustafa Usta tarafından Darüssaadet İstanbul Uzunçarşıbaşı’nda Hicrî 1329 (Üngör, 2000, s. 13)


LEVON BOĞOSYAN GÖZENOĞLU (1900 – 1979)

Diyarbakır’da doğmuştur. Ermeni asıllıdır. Ud ve keman yapmıştır. Dükkanı Beyazıt uzunçarşı caddesi no: 20. Lüthiyeliği, babalığı Kirkor Kâhya’dan öğrenmiştir (Üngör, 2000, s. 13).


ONNİK GARİPYAN (KÜÇÜKÜNER) (1900 – ?)

Selanik’de doğmuştur. Ermeni asıllıdır. Önce ağabeyi Mıgırdıç’tan ud yapmayı öğrenmiş Kirkor Kâhya’dan da yararlanmıştır. Özellikle ud, kanun ve tanburları çok değerli addedilmektedir. İstanbul’da ölmüştür (Üngör, 2000, s. 13).


ÂGÂH İDEM (1910? – ?)

Kumkapı Nişanca Türkeli cadde Turakeş sokak no: 2 -1 dükkanında ud ve tanbur yapımıyla tanınmıştır.

Firma: Kumkapı Nişanca Türkeli cadde Turakeş sokak no: 2-1 İstanbul (Üngör, 2000, s. 14)


FEVZİ DALOĞLU (1920)

Rize’de doğdu. 1937’ de keman yapımına başladı. 1957 yılında keman hocası Mehmet Erkmen ile musiki çalışmaları yaptığı sırada hocasının udundan esinlenerek ud yapmaya başladı.

Firma: Fevzi daloğlu, Sedat Simavi Sok. 50/1 Çankaya – Ankara (www.fevzidaloğlu.com)


SAADETTİN SANDI (1947)

1947 yılında Samsun’da doğmuştur. ÇANKAYA MÜZİKEVİ ve SANDI markasını taşıyan ud, kanun, lavta, bağlama, ve benzeri birçok çeşit müzik aletinin üretildiği ve satıldığı, temeli 32 seneye dayanan imalat ve satış şirketi ile çalışmalarını sürdürmektedir. Yaklaşık 32 sene önce evinin küçük bir köşesinde asıl işinden arta kalan zamanlarda ud yapmaya başlayan Saadettin Sandı,  yıllar içinde ürünlerinin kalitesini tüm Türkiye’ye kabul ettirmiş ve daha fazla çeşit ürünü aynı kaliteyle sunmayı kendine hedef seçmiştir. Nitekim bugün oğlu Bahadir Sandı ile ürettikleri bu el yapimi enstrumanlar bütün dünyada ses getirmiş ve kabul görmüştür.
İhracatta da son 5 yil içersinde büyük yol kateden şirket, yılda iki uluslararasi fuara katılarak ürünlerini yabancı müşterilerine birebir tanıtma şansı bulmuştur. Bu fuarlardan biri Almanya’nin Frankfurt şehrindeki Musik Messe diğeri ise Amerika Anaheim daki Namm Show’dur.

Firma :  Saadettin Sandı – Bahadır Sandı

Hoşdere Cad. No:72/A Yukarı Ayrancı – ANKARA – 06550 – TÜRKİYE  Tel: +(90)312 427 81 88    Gsm:  +(90)532 283 27 60


SABRİ GÖKTEPE (1928 – 2000)

Kastamonu’da doğmuştur. İki yaşındayken ailece İstanbul Kadıköy Kurbağalıdere semtine göç ederek dokuz yaşına kadar burada yaşamış ve 1938‘de Ankara’ya yerleşmiştir. Sabri Göktepe’nin yapımı olan udların mûsıkî çevrelerinde Manol kalitesini aştığı kabul edilmektedir. Her çeşit çalgı aletini imal etmekte ise de özellikle ud üzerinde çalışmakta ve udlarını yurt dışına bile pazarlamaktadır.

Firma: İzmir caddesi Turtes Pasajı no: 34-9 Kızılay Ankara


REŞAT UCA (1933 )

İstanbul’da doğmuştur. 1970 yılında kemençe yapımını merak ederek Haldun Menemencioğlu, Onnik Garipyan, Haluk Güneyli ve Turhan Demireli’den aldığı bilgilerle yapım işine başlamıştır. Kültür bakanlığı İstanbul Klasik Türk Müziği Korosu’ndan kemençe sanatkarı olarak 1998 yılında emekli olmuştur. Kemençe, tanbur, lavta ve ud yapmaktadır.

Firma: Reşat Uca, Okul sokak no:46-7 Suadiye Kadıköy (Üngör. 2000, s. 17)


MUSTAFA BİÇİCİOĞLU

Kastamonu’da doğdu. 1949 yılında İzmir’e yerleşti. 15 sene oto tamirciliği yaptıktan sonra, 1972 yılında bağlama yapmaya başladı. Türk musikisine olan büyük sevgisi, onu önce ud çalmaya ve daha sonra ud yapmaya teşvik etti. Halen udun yanı sıra tanbur ve lavta da yapmaktadır.

Firma: 967 sok. No: 24/A Altınpark Basmane – İzmir (www.bicicioglu.com)


TEOMAN KAYA (1934)

İstanbul Üsküdar’da doğmuştur. Manol çırağı Mustafa Usta’nın kalfası Murat Usta (Sünbül)’nın yanında on iki yaşlarında çalgı yapım sanatını öğrenmeye başlamıştır. Ayrıca on Ankara’da bir süre Serezli Galip Dede’den, İstanbul’da da ud yapımcısı Kirkor Kâhya’nın oğlu Leon Usta’dan istifade etmiştir. Elli yılı aşkın lüthiyeliğinde çoğunluğu ud olmak üzere keman, kemençe, tanbur, lâvta, mandolin vs. yapmıştır. Keman, viyola, çello, mandolin, ud çalmaktadır.

Firma: Teoman Kaya Bahariye cadde Kafkas Pasajı 53/14 Kadıköy (Üngör, 2000, s.18)


HİLMİ TAŞATAN (1938)

Gaziantep’de doğmuştur. Çalgı yapım tekniğinin ilk bilgilerini Kilisli Aziz Usta’dan öğrendikten sonra çalgılar üzerindeki bilgilerini kendi kendine geliştirmiştir. 1946 yılından itibaren ağaç işlerinin her sanat branşında: marangozluk, mobilyacılık, kalıpçılık, resim çerçevesi imalatı vs. çalıştıktan sonra Aziz Yüncüoğlu Usta’dan ud yapımını öğrenmiş ve 1973 yılından itibaren oğlu Murat ile birlikte çalgı yapım firmasını kurmuştur. ud ve ney çalmaktadır.

Firma: Hilmi Taşatan Shell istasyonu arkası Osman Kıvanç sokak Karamürsel (Üngör, 2000, s. 19)


SACİT GÜREL (1939)

Ankara’da doğmuştur. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesini bitirmiştir. Yıllarca Ziraat Mühendisi olarak çalışmıştır. On sekiz yaşında bağlama çalmaya başlamış ve on beş yıl kadar bu çalgıyı çaldıktan sonra tanbur çalmaya başlamış ve daha önce lise öğrenimi yıllarında bağlama yapımcısı Mehmet Ali Gürpınar’a çıraklık yapmıştır.1981’de Turhan Demireli için ondan öğrendiklerini uygulayarak ud ve tanbur teknesi yapmaya başladı. 1986’dan sonra tamamen kendi hesabına ud, tanbur ve on kadar lâvta yaptı. Musikiyi özel olarak öğrenmiş, çalgı yapımı konusunda Sami Gül’den de faydalanmıştır. Ayrıca lüthiye Cafer Açın’ın çizimlerinden de faydalanmıştır.

Firma: Kültür mahallesi Konak sokak no: 2 Besler Apartmanı Düzce (Üngör, 2000, s. 19)


EJDER GÜLEÇ (1939)

İzmir’in Bağyurdu Köyü’nde doğmuştur. İlkokulu bitirdikten sonra çalgı yapımcısı İbrahim Bayraktar’ın yanına giderek mandolin, ud, tanbur ve kanun yapımını öğrenmiştir. 1966 yılında ustanın vefatı ile yalnız çalışmaya başlamıştır (Üngör, 2000, s. 19).


İHSAN ÖZGEN (1942)

Urfa’da doğmuştur. Kemençe yapmayı Enver Sarp’tan 1970’li yıllarda öğrenmiş ve daha sonraki yıllarda da Haldun Menemencioğlu’ndan bu konuda yararlanmıştır. Yirmi beş yıldan beri başta kemençe olmak üzere ud, tanbur, rebab, keman yapmaktadır.

Firma: İstasyon caddesi 123/10 Göztepe Kadıköy (Üngör, 2000, s. 19)


SÜREYYA PİRİLER (1944)

Çanakkale’de doğmuştur. Çeşitli musiki derneklerinde musiki çalışmaları yaptıktan sonra 1976 yılından itibaren başta keman olmak üzere viyola, viyolonsel ve ud yapımına başlamıştır.

Firma: Gözde Müzik Market Galip Dede caddesi no: 18 Beyoğlu Tünel İstanbul (Üngör, 2000, s. 20)


FARUK TÜRÜNZ (1944)

Adana’da doğmuştur. Liseden sonra öğretmen lisesinin fark derslerini vermiş ve 1970-1980 yılları arasında ilkokul öğretmenliği yapmıştır. Müzik eğitimine 1984 yılı başında başlamıştır. Yaptığı udlar yurt içinde tanınmış udîler tarafından kullanıldığı gibi yurt dışında ABD, Fransa ve Yunanistan’da da kullanılmaktadır. Çalgı yapımında Cafer Açın’ın çizimlerinden yararlanmış ve Muhittin Bolu’nun atölyesinde malzeme kullanımını öğrenmiştir.

Firma: Eğitim mah. Kasr-i Ali cad. No:69  Kadıköy/İstanbul (Üngör, 2000, s. 20)


OSMAN EŞEN (1946)

Konya Seydişehir’de doğmuştur. 1993 yılına kadar Zonguldak ve Konya’da sınıf öğretmenliği yaptı. Emekli olduktan sonra kanun ustası İbrahim Bakım’ın teşvikiyle ud yapımına başladı. Ud’un yanı sıra Tanbur’da yapan Osman Usta, tanbur ve ud çalmaktadır.

Firma: Nihavend Saz Evi, Kerkük cad. Deniz sit. Altı, Selçuklu –  Konya (Üngör, 2000, s. 21)


SEDAT ODABAŞI (1951)

Konya’da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Adana’da tamamlamıştır. Askerlik görevini yapana kadar kuyumculuk ile uğraştı. Udunu tamire götürdüğü Hakkı Usta ile dostluğu sırasında ud yapımına başladı. Udun yanı sıra kemençe, rebab ve ney de yapmaktadır.

Firma: Kürkçü mahallesi Mimar Muzaffer caddesi rampalı çarşı no: 11-A (Üngör, 2000, s. 21)


SALİH BİLGİ (1982)

1982 yılında İstanbulda doğdu, İlk orta ve lise eğitimini tamamlayıp yüksek öğretimini yarıda bırakarak ticari yaşamına geçiş yaptı. 1998 yılında stajer olarak başladığı sektörde 6 ay stajer 2 yıl teknisyen olmak uzere 11  yıl  Elektronik teknikerliği yaparak 2009 yılında mesleğinden ayrıldı.

2006 yılında tanıştığı Kamil ASADUR (Luthier ve kanuni) ustası sayesınde Calgı yapımıyla tanısarak boş zamanlarını onunla bırlıkte geçirerek yapıma ilgisi arttı.O dönemde Boğaziçi Musiki Vakfı’na başlayıp Rahmetli Sözer YAŞMUT hocasından usul nazariyat  solfej ve Oğuzhan TOPRAK hocasından Ud dersleri alarak müziğe olan ilgisi dahada yoğunlaştı. Odönemden itibaren bulunduğu toplulukta koristik yaparak konserlere katıldı.Oğuzhan TOPRAK hocasının kurmuş olduğu İstanbul Geleneksel Türk Müziği Topluluğu’nun Kurucuları arasında yerini aldı.

2009  yılında Kamil ustası nezaretinde birikte ud yapımına başlayıp daha sonra Ramazan CALAY (Luthier) ustasıyla tanışarak birlikte çalışmaya başladı. Şu an halen çalışma hayatını Ramazan CALAY ustasıyla devam ettirip yanı sıra farklı çalışmalarlada ilgilenmektedir.

 www.salihbilgi.com 

MUSTAFA COPÇUOĞLU (1964)

Tokat Pazar’da doğmuştur. İtü Türk Müziği Devlet Konservatuarı Enstrüman Bölümü mezunudur (1999). Ud, tanbur, gitar, kemençe, lâvta yapmaktadır. Yaptığı çalgılarda numaralandırma yapmıştır. Ud ve tanbur çalmaktadır.

Firma: Burak Enstrüman Yapım Merkezi Pavlonya sokak Nuhoğlu iş merkezi 10/25 Kadıköy İstanbul (Üngör, 2000, s. 22)


Ali NİŞADIR (1958)

Samsun Bafra’da doğdu. 1971’de Hayret Şensezen’in atölyesinde enstruman yapımına başladı. 1987 yılına kadar bu atölyede ud ,gitar,bağlama gibi mızraplı çalgılar imal etti. 1988’de tesadüfen tanıştığı bir Kuveytli’nin teklifi ile Hasan Sarıkaya ve Burhan Çeşni ile birlikte Kuveyt’e ud yapımı için gitti. Salmeen markası ile yaptığı udlar orta doğu’da kısa sürede üne kavuştu. 2000 senesine kadar kaldığı Kuveyt te 700 ud 6500 civarında tamir yaptı. 2000 senesinde İstanbul’a döndü. İstanbul Unkapanı’ndaki atölyesinde ud yapımına devam etmektedir.


Ramazan CALAY (1973)

1973 yılında İstanbul’da doğdu. Çeşitli meslek dallarında çalıştıktan sonra 1995 yılında ünlü ud yapımcısı Mustafa Copçuoğlu ile ud yapımı çalışmalarına başladı. 1999 yılında kendi atölyesini açarak klasik çizgiler ışığında enstrüman yapımı bilgi ve görgüsünü kendi tınıları ile birleştirdiği udlar imal etmeye başladı. İmalat ile birlikte restorasyon çalışmalarını da yürüten Ramazan CALAY, Manol, Onnik,Hamza Usta, Kapıdağlı İlya,gibi klasik Türk udu çizgisinin en meşhur ustalarının udlarını restore ederek işçilik, ses tınısı ve görsel tasarım alanında büyük kazanımlar edindi. Akustik udun yanı sıra, elektro ve elektroakustik tasarımlar ile imalat yelpazesini  geliştirerek ud  enstrümanının temel çizgilerini bozmadan ses hacmi ve çalım rahatlığı konusunda etkili çözümler üretti. Ud sazının  ses sahasını daha da genişletebilmek ve icra rahatlığını arttırabilmek adına bas ve tiz bölgelere eklediği özel tasarım 13 ve 14 telli udlar ile profesyonel icracılara istekleri üzerine  farklı açılımlar oluşturacak udlar üzerinde çalışmalar yaptı. Ud ile birlikte Grek ve doğu coğrafyasının yoğun olarak kullandığı ‘ lavta’ enstrümanın da da ileri seviyede çalışmalarda bulundu. Tarihsel süreç içinde önemini yitiren ve unutulan Türk Müziği enstrumanlarından Şehrûd sazı üzerinde de çalışmalar yaparak bu eski Türk sazının yeniden hayat bulmasında katkılarda bulundu.Türk udlarında kullanılan tel kalibrasyonu hususundaki önemli problemleri hitap ettiği profesyonel müzisyenlerin tavsiyeleri ve kendi bilgileri ile birleştirerek çalışmalar yürüttü ve meydana getirdiği kalibrasyon aranjelerini dünyaca ünlü enstrüman tel yapım firması olan Alman ‘PYRAMID’ markası ile oluşturduğu protokol sayesinde dünyada ilk defa Türk udları için özel olarak üretilen  telleri  ‘PYRAMID FOR RAMAZAN CALAY’ ( dizayn ) patenti ile piyasaya sürdü. İcranın en önemli unsurlarından olan ud  mızrabı için kullanılan malzeme ve farklı uc açma stillerini standarda bağlayan seri üretim mızrap çalışmaları ile birlikte, ürettiği ud askı aparatları ile ud sazının gelişimi için birçok alanda çalışmalarda bulundu. Meslek hayatı boyunca 1600 ü aşkın ud imal ederek amatör ve profesyonel udilerce çalım rahatlığı, derin tonları ve işçilik kalitesi ile her zaman tercihler sırasında ilklerde oldu. Ramazan CALAY  yirmi yılı aşkın meslek hayatında edindiği birikimi ustasından aldığı öğütler ışığında bu sanatı öğrenmek ve meslek edinmek isteyen genç yardımcı arkadaşlarına aktarmış, sanatını en iyi şekilde icra eden bir çok genç luthiye yetiştirmiştir. Udlarını çalan ünlü udilerimizden  bazıları;  Mutlu Torun, Osman Nuri Özpekel, O. Yurdal Tokcan, Mehmet Emin Bitmez, Serhan Aytan, Samim Karaca, Necati Çelik,Sedat Oytun, Hüseyin Bitmez,Ruşen yılmaz, Osman Kırklıkçı,Fatih Ahıskalı, İbrahim Kararoğlu, Gürcan Yaman, Bekir Şahin Baloğlu,  Enver Mete Aslan, Erdem Şentürk,  Murat Bağdatlı, Caner Altınbaş, Mehmet Polat,Emre Demir , Bilen Işıktaş, Sami Dural,  Hakan Emre Ziyagil dir.Ünü Türkiye sınırlarını aşmış luthiyelerimizden  olan Ramazan CALAY, dünya müzisyenlerinden de Ara Dinkjian,Lotfi Bouchnak, Salem Abdul Kareem,  Zied Garsa,Bechir Garbi,  Naseer Shamma gibi isimlere ud  yapmıştır. 2015 yılında Tunus’ta düzenlenen uluslar arası Cartage   (Tunus )Müzik Fuarı’nda 3 yıl boyunca Türk udlarını temsil etmiş aynı tarihlerde Katar Müzik Akademisi’nde iki yıl boyunca restorasyon ve workshop çalışmaları için davet edilmiştir. Türk udu ve luthiyeliğinin  tanıtımı için ulusal ve uluslararası medya organlarında belgesel programları ve süreli basılı yayınlarda birçok röportaj ve makalesi mevcut olan CALAY, evli ve 2 çocuk babasıdır.


Salim ÖZER (KLASİK MÜZİK EVİ)

1963 yılından itibaren, dünyaca ünlü ustalar ADİL İMER ve İLYADİS YAVYADİ’nin yanında 12 yıl çıraklık ve kalfalık yaparak enstruman yapımına başlayan Salim ÖZER, 50 yılı aşkın bir süredir ustalığıyla en kaliteli ensturmanı üretmeyi prensip edinmiştir. Bu mesleği, tıpkı kendisi gibi çekirdekten yetiştirdiği oğlu VOLKAN ÖZER ile birlikte devam ettiren Salim Özer, birçok enstrumanı profesyonel olarak üretmektedir.

Firma adresi: Hacettepe Mahallesi Çifteler Sokak No:5/C ALTINDAĞ-CEBECİ/ANKARA
Tel: 0554 323 69 39 | www.klasikmuzikevi.com.tr


Ahmet TÜZEMEN

1975’te Ankara’da ud yapmaya başlamıştır.  1980 yılında Ankara’dan Istanbul’a taşınmış ve 1983 yılında devletin isteği üzerine ustalık belgesini çıkartmiştır. Yurt içinde Ankara, İstanbul başta olmak üzere  Türkiye geneline, yurt dışında Dubai’ye çok miktarda ud ve diğer müzik aletleri imal etmiştir.
Kişisel bazı nedenlerden dolayı 10 yıl ara verdikten sonra gelen istekler üzerine tekrar ud yapımına başlamıştır.

Firma: Özlem Ud ve Müzik Aletleri Atölyesi  / İstanbul-TÜRKİYE

Tel: +905363176043   www.eyupluahmetusta.info