Yapımcı, (Luthier: Lütie okunur) aleti bitirince udu teller yani tel takar. Kullanılan udun telleri eskiyince, icracı telleri değiştirir. Veya kopan bir tel vardır, yeni tek tel eskisiyle kaynaşmayacağı için çift tel takılır. Bazen de verimi azalan çiftler değiştirilir, diğerleri kullanılmaya devam edilir. Sarma teller daha çabuk bozulur. Tel takma hakkında özet bilgiler:

1. Tel takmadan önce, burguyu yuvadan çıkarıp yuvaya temas eden kısımlar parlamışsa ince zımparayla bu parlak kısmı zımparalamak doğru olur. Parlaklık yoksa bu işleme de gerek yoktur. Zımparalama sırasında ve sonra, burguluğu sadece kulağından tutun. Diğer taraflara el deydirmeyin. Zımparayı da bastırmadan ve çok az sürmeli. Kuvvetli zımparalama işlemi, burgunun kalınlığını azaltır, bu da yuva ile temasında dengeyi bozar.Daha sonra, yaylı sazların burguları için hazırlanmış olan burgu (kulak) macunu sürülebilir. Ancak yurdumuzda bulmak zordur. Aynı işi, iki malzeme görebilir: Tebeşir ve sabun. Tebeşir önce, (yuvaya temas eden kısımlara) beyazlık verecek kadar sürülür, sonra da çok az kuru sabun. Tebeşir tutmayı sağlar, sabun da kayabilmeyi, dönmeyi. Dengeli sürmek lazım. Tebeşir çok sürülmüşse dönme zorluğu olur, sabun çoksa, burgu sıkışıp durmaz, kayar.

2. Sarma tellerde bir uçta püskül bırakılmış veya metal daha seyrek sarılıp telin ucunun daha yumuşak olması sağlanmıştır. Bu taraf; “köprüye (büyük eşiğe) bağlanır. Naylon tellerin iki ucu da birdir.

3. Büyük eşikte düğümlerden biri atılır. Naylon tellerin kayma tehlikesi olduğundan, daha fazla geçmeli düğümler kullanılır. Düğümün kullanılmayan arka tarafında, en az 1 cm. tel kalmalıdır.

4. Bu düğümlerin ilk üç cinsinde, telin burguya gidecek olan uzun kısmının gergin durmasına dikkat edin. Düğüm atıldıktan sonra, burguya bağlanıncaya kadar tel, hafifçe çekilerek gergin tutulur. Udun duruşu değişecekse, bu arada saptan tutan elin içinde gergin vaziyette tel de bulunur.

5. Her takılan tel, küçük eşikten geçtikten sonra, kendilerine ait olan burguya sarılır. Bu burguların klasik düzeni şöyledir : Bam telinin, alttaki tek sonuncu burguya takılıp, Kaba Buselik çiftinin üste alınması da kullanılır.

6. Çift tellerin aşağıda olanı, kendilerine ait olan çift burgunun eşiğe yakın olanına bağlanır. Meselâ onbir telin en altta olanı Gerdaniye (Sol) çiftinin altta olan teki, alttaki burguların eşiğe en yakın olanına bağlanacaktır.

7. Gergin tutulan tel, (5. madde) küçük eşikteki kendine ait yuvadan geçtikten sonra, ucu, kendine ait burguya açılmış olan delikten geçirilir. Naylon telin ucuna, kaymaması için bir düğüm atılır. Sarma tel ise, düğüm yerine, delikten çıkan ucu burgu gövdesi üzerine kıvırıp tutarken burgu çevrilip, tel bu uç üzerine sarılmaya başlanır. Bu uç üzerine teller sarıldıkça, sarılan kısmın basıncıyla tel geri kaymayacaktır. (Bu işlemler sırasında, köprüdeki düğümün çözülmemesi için teli gergin tutmayı unutmamalı.) Teller burgulukta birbirinin üzerinden geçmemelidir. Tel tel üzerinden geçerse, biri akort edilirken, sürtünme sonucu diğerininki bozulabilir. Bu düzgünlüğü sağlamak için telleri takarken en alttan yukarı doğru bir sıra takip edilir, ilk takılan en alttaki telin burgudan ayrılıp eşiğe giden kısmı, mümkün olduğu kadar burguluğun alt yanağına yakın olmalı, yanına gelen telin bu kısmı, ilk takılan tele yakın olmalı, yanındaki de ona… Böylece teller köprüden eşiğe gelirken oluşturdukları doğrultuyu adeta burgu içinde de devam ettirerek burgu gövdesine sarılmalıdır. En kalın teller de burguluğun üst yanağına yakın geçecek şekilde sarılmış olacaktır. Burgu gövdesinde telin ucunun girdiği deliğin yeri ne olursa olsun burguya tel sarıldıktan sonra eşiğe giden telin burguluk gövdesinden ayrıldığı nokta mühimdir. Burguluk üzerine tel sık veya geniş sarılarak, küçük eşikten gelen tellerin aynı doğrultuda gitmesi sağlanabilir.

9. Teller takıldığında, düğümler atmayacak kadar gerginleştirilir. Hepsi takıldıktan sonra akort yapılır, ilk günlerde, akort devamlı düşecektir, her ele alışta, veya çalarken akort bozukluğu hissedilince akort yapılır. Tellerin cinsine göre zamanla akort oturur.

10. Bir tel koptuğunda, eski ve yeni telin oluşturduğu çift kaynaşmayacağı için, diğeri de çıkarılıp yeni çift tel takılır. Yeni bir tel takılırken de takılmış olan tellerle burguluk içinde kesişmemesine dikkat edilir: Yeni telin geçeceği delik, burgulukta kendi üstü ve altındaki tellerin arasında ise, hemen takılır. Bu delik, takılmış bir telin ötesinde ise, eski telin burguluktaki kısmı itilip, deliğe direkt ulaşılır. Veya yeni tel eski telin altından geçirilir. Buna dikkat edilmez de takılmış telin üstünden geçirilirse, tel tel üstüne binmiş olur.

11. Takım halinde tel değiştirirken, kullanılmış telleri atmayın, çiftleri bir arada sararak saklayın, ilerde, kopan tel yerine yeni tel bulunamadığı durumda, bu kullanılmış çift takılabilir. Ancak, kullanılıp sökülen, sonra tekrar takılan sarma teller, hafif cızırtılı olur.

12. Yaylı sazlar, tanbur, bağlama, vs. gibi aletlerde, tekne dibine bağlanan teller, bir eşikten geçer. Gitarda tellerin bağlandığı eleman üzerinde bir eşik bulunur. Titreşen telin bu eşik teki yüksekliği sabittir. Udda, köprüye bağlanan teller, ayrıca böyle bir eleman üzerinden geçmez, kendi düğümlerinin bir kısmı üzerinden geçer. Bu kısım, birkaç milimetre yukarı aşağı oynayabilir. Tellerin bu noktada göğüs tahtasına uzaklığının aynı olmasına dikkat edin.

Torun, Mutlu “Ud Metodu” Çağlar Nota Yayınları, 1993